7 Card Stud

Font Size
A A A

Kort beskrivning av Seven Card Stud

Seven Card Stud, för 2-8 spelare, är idag ett av de populäraste pokerspelen. Spelets popularitet bara fortsätter att öka i hela världen tack vare den klassiska pokerstilen och de enkla spelreglerna.

En omgång med Seven Card Stud består av upp till fem satsningsrundor. Inledningsvis lägger varje spelare en "ante" (startinsats) för att potten inte ska vara tom. Varje spelare får sedan två stängda (nedåtvända) hålkort och ett öppet (uppåtvänt) dörrkort var. De spelare som förblir aktiva, som alltså inte kastar korten, genom hela omgången får totalt tre stängda hålkort och fyra öppna dörrkort.

Efter att den femte och slutgiltiga satsningsrundan är klar blir det visning. Den spelare som har den högst rankade femkortshanden, bestående av en kombination av fem av de totalt sju korten, vinner potten.

Seven Card Stud steg för steg

Steg 1: Anten

 • Innan de första korten delas ut, placerar varje spelare som sitter med i omgången ut en inledande ante (enförsta insats) (se tabellen i avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats för information om hur startinsatsen räknas ut) för att potten inte ska vara tom.

Steg 2: Hål- och dörrkorten - första given

 • Dealern delar ut två stängda hålkort och ett öppet dörrkort. Korten delas ut medsols, ett i taget, med början vid den första spelaren till vänster om dealern.

Steg 3: Första satsningsrundan
Limit: Hälften av bordets undre limit

 • Spelaren med det lägsta dörrkortet (färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör) inleder den första satsningsrundan. Denna spelare måste satsa minst lika mycket som bring-in-beloppet, vilket är hälften av bordets undre limit, och inte mer än bordets undre limit. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.

Steg 4: Fjärde gatan - andra given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 5: Andra satsningsrundan
Limit: *Bordets undre limit

 • Den aktiva spelare som har de högsta uppkorten inleder den andra satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.
  • Satsandet i denna runda är satt till bordets undre limit;
  • Om en spelare med sina uppkort visar ett par, i början av den andra satsningsrundan, kan spelarna satsa i multipler av bordets övre eller undre limitar. Om en spelare satsar vid bordets övre limit måste de efterföljande spelarna fortsätta att satsa vid bordets övre limit.

Steg 6: Femte gatan - den tredje given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 7: Tredje satsningsrundan
Limit: Övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den tredje satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 8: Sjätte gatan - den fjärde given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 9: Fjärde satsningsrundan
Limit: Övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den fjärde satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 10: Sjunde gatan - den femte och sista given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett kort, nedåtvänt.
  • Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista stängt kort, "river-kortet". I sådana fall lägger givaren ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

Steg 11: Den femte och slutgiltiga satsningsrundan
Limit: Övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den femte satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 12: Visningen

 • När den femte satsningsrundan är klar blir det visning, om fler än en aktiv spelare är kvar (se Visningen nedan). I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av fem av sina totalt sju kort, för att skapa en så högt rankad femkortshand som möjligt (se avsnittet Rankning av pokerhänder på denna webbplats).
  Den aktiva spelare som har den högst rankade pokerhanden vinner potten, minus provisionen (se avsnittet Limitar och Rake i avsnittet "Hur man spelar" på denna webbplats).

Utförlig beskrivning av Seven Card Stud

1. Buy in

Innan en spelare går med i ett parti Seven Card Stud vid ett 888poker.se-bord, måste han/hon köpa minst ett visst antal marker att spela med (Buy in).

Hos 888poker.se är det lägsta inköpsbeloppet 10 gånger den undre limiten för just det bordet (dvs. vid ett 1 $/2 $-bord måste spelaren göra ett inköp för minst 10 $) (se avsnittet Limitar och Rake under avsnittet "Hur man spelar" på denna webbplats).

2. Anten

Innan de första korten delas ut, placerar varje spelare som sitter med en inledande ante (en första satsning) mitt på bordet (se tabellen i avsnittet Limitar och Rake se avsnittet "Hur man spelar" på denna webbplats för information).

När antarna har lagts, får de aktiva spelarna två stängda hålkort var och ett uppåtvänt dörrkort. Korten delas ut medsols, ett i taget, med början vid den första spelaren till vänster om dealern.

Den första satsningsrundan inleds med att den aktiva spelaren som sitter med det lägsta dörrkortet (färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör).

3. Satsningsrundorna och limitar

Det finns fem möjliga satsningsrundor i 888poker.ses Seven Card Stud. I varje satsningsrunda avgörs beloppet spelarna satsar av det bordets undre och övre limitar. Ett bords undre limit är alltid hälften så stor som den övre limiten (dvs. ett 1 $/2 $-bord eller ett 5 $/10 $-bord).

 • I den första satsningsrundan i ett parti Seven Card Stud måste spelarna satsa minst lika mycket som bring-inbeloppet (hälften av bordets undre limit) och inte mer än bordets undre limit;
 • I den andra satsningsrundan av ett parti Seven Card Stud, satsar spelarna i multipler av bordets undre limit:
  • Om en spelares uppkort i början av den andra satsningsrundan bildar ett par kan spelarna välja om de vill satsa i multipler av det bordets övre eller undre limitar. Om en spelare satsar bordets övre limit måste de efterföljande spelarna fortsätta att satsa bordets övre limit.
 • I de tre sista satsningsrundorna av Seven Card Stud, satsar spelarna i multipler av det bordets övre limit.

888poker.ses Seven Card Stud följer den konventionella insatsstrukturen för poker. Satsningsrundor går alltid medsols, från en aktiv spelare till nästa. Varje spelare måste:

 1. Checka - lämna över valmöjligheten att agera till nästa aktiva spelare;
  Eller
 2. Satsa - placera satsningsrundans första ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 3. Höja - placera satsningsrundans andra, tredje, fjärde ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 4. Syna - placera samma belopp som föregående aktiv spelare satsat i samma satsningsrunda och stanna kvar i den omgången;
  Eller
 5. Kasta korten - och inte längre delta aktivt i den spelomgången. Spelaren förlorar det belopp han/hon eventuellt tidigare satsat under den omgången.

För att följa vedertagna pokerregler, får det inte förekomma fler än en insats och tre ytterligare höjningar ("Höja", "höja om" och "taket") under en och samma satsningsrunda. När Taket nåtts kan spelarna som kommer efter bara syna eller kasta korten.

En satsningsrunda är fullbordad när:

 1. Alla aktiva spelare har checkat i tur och ordning;
  Eller
 2. Alla aktiva spelare har synat den sista spelaren som satsat eller höjt;
  Eller
 3. Alla föregående aktiva spelare har valt att kasta korten, vilket gör att endast en aktiv spelare blir kvar. Den kvarvarande spelaren vinner automatiskt potten och både satsningsrundan och omgången avslutas automatiskt.

Efter var och en av de åtföljande fyra givningarna av korten (fjärde, femte och sjätte gatan samt rivern (sjunde gatan)), kommer en satsningsrunda som inleds av den aktiva spelare som sitter med de bästa korten.

*Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista kort, Riverkort. I sådana fall lägger dealern ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

4. Visningen

Om fler än en aktiv spelare är kvar i omgången när den femte satsningsrundan är klar blir det visning.

I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av fem av sina totalt sju kort, för att skapa en så högt rankad femkortshand som möjligt.

888poker.se följer standardreglerna för poker när det gäller att fastställa rangordningen av pokerhänder (se Rankning av pokerhänder på denna webbplats).

Den aktiva spelare som har den högst rankade pokerhanden vinner potten, minus potten som vunnits av spelare med en högre rankad all-in-hand (se avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats).

Korten blandas inför varje hand.

Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat beträffande våra onlinespel.

Obs!

Programvaran och tjänsterna får endast brukas via ditt eget konto och det är aldrig tillåtet att använda programvaran eller tjänster via någon annans konto. Om du försöker använda tjänsterna via en annan persons konto äger vi rätt att omedelbart stänga samtliga dina konton, beslagta samtliga penningsummor på dessa konton och utesluta dig från framtida bruk av tjänsterna.

Om det anses vara lämpligt kan bolaget, enligt eget gottfinnande, besluta att förhindra att flera konton registreras eller används av dig eller någon från samma familj eller medlemmar i samma hushåll. Bolaget kan inte hållas ansvarigt på något sätt för att det förhindrar registrering av flera konton, men kan vid behov vidta åtgärder, såsom att behålla alla penningbelopp på sådana konton, om någon person öppnar flera konton, inklusive men inte begränsat till situationer där konton finns registrerade från samma hushåll, oavsett de registreringsuppgifter som angavs vid tidpunkten då ifrågavarande konton öppnades.


Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


Did you find this interesting?    

Thank you for helping us improve

 

Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 888responsible
18+ 888responsible

Copyright © 2021 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.